ถุงกระดาษน้ำตาล ขนาด 23x20cm. สามารถสั่งพิมพ์ตามแบบของลูกค้า 1-4 สี

ถุงกระดาษน้ำตาล ขนาด 13.5x23x20cm.ถุงกระดาษน้ำตาล ขนาด 28x28cm. สามารถสั่งพิมพ์ตามแบบของลูกค้า 1-4 สี

ถุงกระดาษน้ำตาล ขนาด 17.5x28x28cm.ถุงคลินิก ขนาด 14.4x17cm สามารถสั่งพิมพ์ตามแบบของลูกค้า1-4 สี

ถุงคลินิก ขนาด 7.5x14.4x17 cm.ถุงใส่เค้ก ขนาด 29x26cm สามารถสั่งพิมพ์ตามแบบของลูกค้า1-4 สี

ถุงกระดาษน้ำตาล ขนาด 26x29x26cm.ถุงกระดาษน้ำตาล ขนาด 28x25cm สามารถสั่งพิมพ์ตามแบบของลูกค้า 1-4 สี

ถุงกระดาษน้ำตาล ขนาด 12.5x28x25cmถุงกระดาษน้ำตาล ขนาด 28x25cm. สามารถสั่งพิมพ์ตามแบบของลูกค้า 1-4 สี

ถุงกระดาษน้ำตาล ขนาด 20x28x25cm.ถุงใส่กล่องข้าว ขนาด 25x25cm สามารถสั่งพิมพ์ตามแบบของลูกค้า 1-4 สี

ถุงกระดาษน้ำตาล ขนาด 12.5x25x25cmถุงกระดาษน้ำตาล ขนาด 28x25cm. สามารถสั่งพิมพ์ตามแบบของลูกค้า 1-4 สี

ถุงกระดาษน้ำตาล ขนาด 20x28x25cm.ถุงกระดาษน้ำตาล ขนาด 24x23.5cm. สามารถสั่งพิมพ์ตามแบบของลูก 1-4 สี

ถุงกระดาษน้ำตาล ขนาด 16x24x23.5cm.ถุงกระดาษน้ำตาล ขนาด 20x27cm. สามารถสั่งพิมพ์ตามแบบของลูกค้า 1-4 สี

ถุงกระดาษน้ำตาล ขนาด 10.5x20x27cm.ถุงกระดาษน้ำตาล ขนาด 17x21cm. สามารถสั่งพิมพ์ตามแบบของลูกค้า 1-4 สี

ถุงกระดาษน้ำตาล ขนาด 10.5x17x21cm.ถุงกระดาษน้ำตาล ขนาด 14.4x21cm. สามารถสั่งพิมพ์ตามแบบของลูก 1-4 สี

ถุงกระดาษน้ำตาล ขนาด 7.5x14.4x21cm.ถุงกระดาษน้ำตาล ขนาด 14.4x17cm. สามารถสั่งพิมพ์ตามแบบของลูกค้า 1-4 สี

ถุงกระดาษน้ำตาล ขนาด 7.5x14.4x17cm.ถุงฟู้ดเกรดใส่ขนมโตเกียว ขนาด 10x31cm. สามารถสั่งพิมพ์ตามแบบของลูกค้า 1-4 สี

ถุงฟู้ดเกรดใส่ขนมโตเกียว ขนาด 5.5x10x31cm.ถุงฟู้ดเกรดใส่ Popcorn ขนาด 9.5x16.5cm. สามารถพิมพ์ตามแบบของลูกค้า 1-4 สี

ถุงฟู้ดเกรดใส่ Popcorn ขนาด 6x9.5x16.5cm.ถุงกระดาษฟู้ดเกรด ก้นแหลม 15.5x22cm. สามารถพิมพ์ตามแบบของลูก 1-4 สี

ถุงกระดาษฟู้ดเกรด ก้นแหลม ขนาด 4.5x15.5x22cm.ถุงกระดาษฟู้ดเกรด ก้นแหลม ขนาด10x16.5cm. สามารถสั่งพิมพ์ตามแบบของลูกค้า 1-4 สี

ถุงกระดาษฟู้ดเกรด ก้นแหลม ขนาด 5x10x16.5cm.ถุงกระดาษฟู้ดเกรด ขนาด 14.5x27cm. สามารถสั่งพิมพ์ตามแบบของลูกค่า 1-4 สี

ถุงกระดาษฟู้ดเกรด ขนาด 9x14.5x27cm. มีให้เลือก 2 สี ขาว,น้ำตาล(ราคาเท่ากัน)ถุงกระดาษฟู้ดเกรด ขนาด 13x21cm. สามารถสั่งพิมพ์ตามแบบของลูกค้า 1-4 สี

ถุงกระดาษฟู้ดเกรด ขนาด 7.5x13x21cm. มีให้เลือก 2 สี ขาว,น้ำตาล(ราคาเท่ากัน)ถุงกระดาษฟู้ดเกรด ขนาด 9.5x16.5cm. สามารถสั่งพิมพ์ตามแบบของลูกค้า 1-4 สี

ถุงกระดาษฟู้ดเกรด ขนาด 6x9.5x16.5cm. มีให้เลือก 2 สี ขาว,น้ำตาล(ราคาเท่ากัน)ถุงกระดาษน้ำตาล ขนาด 20x27cm สามารถสั่งพิมพ์ตามแบบของลูกค้า 1-4 สี

ถุงกระดาษน้ำตาล ขนาด 10.5x20x27cm. (ถุงไม่พิมพ์ใบละ 2.90 บาท)